Praćenje financijskih i poslovnih rizika

Kreirajte sigurne poslovne transakcije sa konstantno ažuriranim informacijama
Kontakt
check-mark-blue.png

Izbjegnite kreditne gubitke sa ranim znacima upozorenja

check-mark-blue.png

Kreirajte novo poslovanje zahvaljujući svakodnevnom nadgledanju

check-mark-blue.png

Povećajte profitabilnost sa kreditnim informacijama iz cijelog svijeta

Svaki dan je bitan

Svaki dan je bitan

Veliki broj kompanija se snažno fokusira na nove prodaje pa lov na nove klijente može ići na trošak upravljanja i brige za postojećim klijentima. Istovremeno, često se unutar postojećeg portfelja klijenata može naći nepokriveni potencijal i veliki kreditni rizik. Shvatanjem rizika i djelovanjem u skladu s tim mogu se minimizirati kreditni gubici. Kada se analizira pozajmljivanje - koje je za neke klijente previše ograničeno - mogu se optimizirati poslovne mogućnosti. Ovo je omogućeno zahvaljujući konstantno ažuriranim informacijama i informiranim kreditnim odlukama.

Naše nadgledanje kredita i rizika daje vam uvid u to šta se dešava i signalizira bitne promjene tako da možete donijeti pravu odluku u pravo vrijeme.

Šta se dešava u jednom danu?

 • 30 kompanija ode u stečaj
 • 400 švedskih kompanija donosi promjene u svoj odbor
 • 1.200 kompanija promijeni adrese
 • Zabilježi se 2.000 novih komentara za plaćanje

 

Povećajte poslovne mogućnosti

Povećajte poslovne mogućnosti

Djelujte na vrijeme sa našim kreditnim nadzorom

 • Potpuno kontrolirajte znake ranih upozorenja o spajanju, stečajima, zatvaranju kompanija, promjenama rejtinga i još mnogo toga.
 • Osigurajte da se kredit uvijek optimizira na osnovu svakog kupca, dobavljača i poslovnog partnera u nordijskom regionu.
 • Razvijte svoje poslovne ugovore kreiranjem fleksibilnosti u kreditiranju.

 

Optimizirajte poslovanje i odnos

Optimizirajte poslovanje i odnos

Koristite nadgledanje kredita da biste saznali stanje klijenta

 • Uvjerite se da je kredit zasnovan na najnovijim informacijama sa nadgledanjem tokom dana.
 • Iskoristite mogućnosti prilikom pozitivnih promjena rejtinga kupaca uz izbjegavanje kreditnih gubitaka.
 • Razvijajte i unapređujte ​​odnose sa kupcima i dobavljačima znajući s kim poslujete.

 

Razvijte odnose širom svijeta

Razvijte odnose širom svijeta

Partnerstvo sa Dun & Bradstreet daje vam prave mogućnosti.

 • Stvorite sigurne i sigurne poslovne odnose bilo gdje u svijetu.
 • Povećajte prodaju i profitabilnost zahvaljujući pristupu najvećoj svjetskoj bazi podataka sa 265 miliona kompanija.
 • Donosite informirane i pouzdane odluke o kreditima sa D & B DUNS® Numbers, kao i informacije iz vodećih svjetskih modela vrednovanja za rejting i ocjenjivanje

 

Naša rješenja za nadgledanje pružaju vam priliku da djelujete na vrijeme. Naše nadgledanje se odvija 24 sata dnevno, tako da uvijek pružamo aktuelne informacije. Konstantno bazirajući odluke na relevantnim podacima, dobijate siguran cilj koji inače ne bi bio moguć.

Nudimo vam informacije o:

 • stečajevima,
 • spajanjima i likvidacijama,
 • kompanijama koje su odjavile registraciju,
 • napomenama o plaćanju i stanju duga,
 • promjenama rejtinga,
 • indeksu plaćanja,
 • promjenama u odborima kompanija,
 • novim finansijskim izvještajima,
 • promjenama naziva,
 • promjenama adresa. 

 

Naša rješenja za nadgledanje pojednostavljuju vašu kreditnu ponudu i omogućuju vam da se fokusirate na svoje poslovanje umjesto da se bavite kreditnim gubicima. Kreditni gubitak utječe na profitabilnost i da bi se održale marže, gubici se moraju kompenzirati kroz povećanu prodaju. Prateći šta se dešava, možete izbjeći pretjeranu izloženost riziku i umjesto toga ulagati u svoj poslovni razvoj i odnose sa klijentima.

aaa-logotyp.png

Modeli naših kreditnih rejtinga pružaju mogućnost da izrađuju izračunate, nepristrasne i promptne odluke o rizicima. Uz pomoć rejtinga i preporučenog kreditnog limita, vidjet ćete kada treba da zahtijevate plaćanje unaprijed od klijenata i kada da ograničite ili povećate iznos kredita. Kreditni rejting simbolizira rizik od nesolventnosti ili stečaja, a postavlja se na osnovu kombinacije podataka koji su statistički osigurani analizama. Za korporacije, naprimjer, ključni podaci u godišnjem izvještaju su relevantni za uspostavljanje kreditnog rejtinga kompanije.

Indeks plaćanja pomaže vam da pratite svoje kupce i mapirate njihove sheme plaćanja. Poznavanje koje klijente treba da cijenite a na koje treba da obratite više pažnje može biti od ključnog značaja za stvaranje profitabilnosti i dugoročne odnose s kupcima. Naš indeks plaćanja - što je ključna cifra koja pokazuje prosječno vrijeme plaćanja ponderirano sa starošću i iznosom fakture - omogućuje vam da unaprijed znate koji kupci imaju običaj da kasne sa plaćanjem. Sa tim znanjem, možete smanjiti troškove kompanije.

Ispunite i pošaljite formu i javićemo Vam se čim prije sa više informacija.

Nazovite nas na

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Get Started Module