Uspostavite automatiziran sistem za donošenja odluka

Optimizirajte vaš rizik pomoću analitičkih konsultacija
Kontakt
check-mark-blue.png

Kreirajte prilagođena rješenja uz sveobuhvatne analize klijenata

check-mark-blue.png

Povećajte profitabilnost tako što ćete moći reći "da" većem broju klijenata

check-mark-blue.png

Preuzmite kontrolu s informiranim preuzimanjem rizika širom svijeta

Povećano kreditno tržište podrazumijeva povećane zahtjeve

Povećano kreditno tržište podrazumijeva povećane zahtjeve

Što se više širi kreditno tržište, utoliko postaje važnija kreditna ponuda vaše firme za vaše poslovanje. Kako bi održale i osigurale profitabilnost, kompanije trebaju optimizirati svoje procese i svoju ponudu. Kako se tržište širi, tako se u velikoj mjeri povećavaju zahtjevi koji se postavljaju pred kreditni proces, s više važnosti koja se pridaje pitanjima koja se tiču sljedivosti, transparentnosti i usklađenosti. Isto vrijedi i za znanja i vještine potrebne za usklađivanje s odgovarajućim zakonskim propisima koji se odnose na podatke o kreditima i podatke o klijentima. Sve ove promjene znače da postoji potreba za kreditnim procesima koji optimiziraju rizik i promoviraju poslovanje, dok se istovremeno pridržavaju sve strožijih zahtjeva i rigoroznijih zakonskih propisa.

Paralelno s ovim promjenama, klijenti također postaju sve zahtjevniji. Više opcija i pristup sveobuhvatnim informacijama prilikom kupovine proizvoda i usluga donosi i očekivanja boljih rješenja. U nastojanju da se zadovolje potrebe klijenata za bržim servisima, efikasan kreditni proces može biti ključan. 

Automatizirani i optimizirani kreditni procesi omogućuju vam pojednostavljenje upravljanja rizicima i osiguravanje usklađenosti, a istovremeno nude proces koji je brz i fokusiran na klijente. Kroz konsultacije s iskusnim našim analitičarima možete biti sigurni da je vaš kreditni proces optimiziran za tržišne uvjete i vašu poziciju. Pružamo vam pristup najvećoj svjetskoj korporativnoj bazi podataka i omogućuje implementaciju kreditnog procesa i analiza, bez obzira na to gdje se nalaze vaši klijenti.

Proširite svoje znanje i razvijte nove mogućnosti

Proširite svoje znanje i razvijte nove mogućnosti

Prepoznajte potencijal u prilagođenim ponudama

 • Povećajte razumijevanje svojih klijenata uz jedan optimiziran kreditni proces na osnovu njihovih potreba.
 • Efikasno organizirajte proces koristeći analize s dubokim uvidom i kombinaciju vaših i naših podataka.
 • Razvijte optimizirane strategije za budućnost savjetovanjem s nama prije strateških i taktičkih promjena.
Maksimizirajte vrijednost vašeg poslovanja

Maksimizirajte vrijednost vašeg poslovanja

Ostvarite bolje rezultate s pojednostavljenim procesom

 • Minimizirajte troškove kako biste imali manje kreditnih gubitaka i manje troškova dodijeljenih kreditnom procesu.
 • Povećajte profit s mogućnošću odobravanja kredita većem broju klijenata uz isti ili čak niži rizik.
 • Stvorite profitabilnost prilagođenim i optimiziranim kreditnim rješenjem koje podržava vaše poslovanje.
Osigurajte poboljšanu kontrolu i usklađenost

Osigurajte poboljšanu kontrolu i usklađenost

Povećajte efikasnost i poboljšajte zadovoljstvo klijenta

 • Povećajte pouzdanost u upravljanju kreditima pomoću rješenja koje omogućuje manju marginu za ljudske pogreške.
 • Smanjite rizik negativnog gudvila (loše reputacije) kroz povećano praćenje i usklađenost s prevladavajućim zakonima i propisima.
 • Razvijte odnose s klijentima uz efikasno kreditne odluke, brzi odgovor i poboljšanu uslugu.

Rješenje za automatizirane i optimizirane kreditne procese bazira se na dubinskim analizama koje provode naši iskusni konsultanti. Mi posmatramo vaš trenutni proces, identificiramo mogućnosti za poboljšanje, prezentiramo potencijalne rezultate, predlažemo novi proces i vodimo proces promjene tokom implementacije. Naša široka ekspertiza omogućuje nam ponudu razne vrste analiza i uvida, sve na osnovu vaših potreba, izazova i mogućnosti.

Ove analize mogu uključivati:

 • identificiranje vašeg kreditnog procesa u odnosu na vaše klijente, uključujući pitanja poput dobre prakse za odobravanje kredita i pohrane podataka;
 • pregled vašeg kreditnog procesa u odnosu na vaše akcionare, uključujući pitanja kao što su maksimiziranje profita kroz proces ili kako biste mogli izbjeći donošenje odluka koje bi mogle negativno utjecati na vaš imidž;
 • identifikaciju vašeg kreditnog procesa u odnosu na zakone i propise. 

Kako bi optimizirali kreditni proces za vašu firmu, naši konsultanti počinju provođenjem analize stanja vašeg trenutnog procesa. Ova sveobuhvatna analiza daje vama i nama jasnu sliku izazova i bilo kakvog potencijala za poboljšanje. Također pruža dobro razumijevanje izgleda i ponašanja strukture vašeg klijenta. To bi moglo otkriti bilo što iz zastarjele kreditne politike vezano za pitanja koja se tiču usklađivanja i prilagođavanja novim propisima.

U analizi stanja, ispitujemo sljedeće:

 • Struktura klijenta - distribucija između kompanija i klijenata
 • Prezentacija portfelja klijenta baziranog na različitim karakteristikama kao što su dobna distribucija, veličina klijenta (ispostavljenih računa), stope iskorištenja odobrenih kredita ili geografska distribucija, raščlanjena prema proizvodu ili poslovnom području (ili sličnim parametrima)
 • Sektori - identifikacija sektora u kojima ste jaki/slabi (za korporativne klijente)
 • Raspodjela rizika bazirana na rejtingu ili modelima bodovanja
 • Stopa automatizacije - uvid u efikasnost vašeg upravljanja kreditima
 • Stopa odobrenja – identifikacija vaših trenutnih stopa odobravanja
 • Kriteriji za odbijanje klijenata i identifikaciju rizika u ovoj grupi
 • Potencijal u stopama odobrenja - analiza možete li povećati stopu odobrenja bez povećanja rizika
 • Kreditna prevara - analiza vašeg nivoa ranjivosti 

Na osnovu ove sveobuhvatne analize situacije, naši konsultanti sastavljaju prijedlog i vizuelizaciju onoga što poboljšani kreditni proces može značiti za vašu firmu. Identificiramo potencijal koji ima i kako bi to moglo podržati vašu firmu i poslovanje u stvaranju uvjeta za optimiziranu situaciju.

U ovoj vizuelizaciji istražujemo:

 • ključne finansijske indikatore - efekat promijenjenog i poboljšanog kreditnog procesa baziranog na ključnim indikatorima kao što su potencijalni rast profita, smanjeni troškovi, novi klijenti, marža dobiti, prodaja itd.;
 • dnevne operacije - utjecaj i ishod optimiziranog procesa;
 • usklađenost - kako kreditni proces može biti usklađeniji sa zakonima i propisima;
 • imidž - efekat i potencijal poboljšanog upravljanja;
 • razvojni potencijal - mogućnosti i posljedice u smislu mekih i tvrdih vrijednosti. 

Da bi se osiguralo nesmetano provođenje novog kreditnog procesa, možemo vam pomoći u upravljanju promjenama da bi se osiguralo da je postupak prilagođen i inkorporiran u vaše dnevne rutine. Budući da su uvjeti različiti za svaku firmu, ne postoji standardno, po načelu “ključ u ruke”, rješenje za ono što radimo. Umjesto toga, prilagođavamo rješenje da bismo zadovoljili vaše potrebe.

Evo nekoliko primjera kako vam možemo pomoći:

 • Kreiranje ili ažuriranje kreditne politike
 • Obuka vaših zaposlenika vezano za novu politiku
 • Provođenje politike i njeno raščlanjivanje za podršku odlučivanju u formi kreditnih smjernica i kreditnih pravilnika
 • Kreiranje kontinuiranog praćenja procesa upravljanja kreditima

Da bismo dodatno optimizirali odobravanje kredita, nudimo i prilagođene bodovne kartice. Naše bodovanje klijenata je model kreditnog rejtinga klijenta u kojem koristimo historijske podatke za predviđanje budućih događaja. Polazeći od specifičnih uvjeta vaše firme, kreirali smo model koji vam omogućuje odobravanje kredita većem broju korisnika bez povećanja rizika, ili održavanje nivoa pozajmljivanja, ali uz smanjenje vašeg rizika. To osigurava da imate efikasno upravljanje kreditima koje podržava vaše poslovanje, što može voditi povećanoj profitabilnosti.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

+387 33 215 454

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Get Started Module