Nema više tajni!

POVEZANA PRAVNA LICA
Besplatno pristupite rješenju Boniteti.com sa opcijom Veze

Kako posluje Vaš (budući) poslovni partner? Koliko članova broji njegova poslovna porodica? Znate li porijeklo Vaših poslovnih partnera? Jeste li sigurni da znate u čije poslovanje ulažete?

Ako sve češće postavljate sebi ova pitanja, onda je vrijeme je da saznate s kim poslujete!

Zato smo za Vas pripremili unaprjeđeno rješenje Boniteti.com Professional sa opcijom VEZE, kojim omogućavamo kompanijama svih vrsta djelatnosti i veličina da unaprijede poslovanje.

Rješenje Boniteti.com kompanije Bisnode Dun & Bradstreet efikasno pronalazi nove i provjerava trenutne poslovne partnere u Bosni i Hercegovini i regiji.

Da biste dodatno zaštili svoje poslovanje, rješenje smo unaprijedili jedinstvenom opcijom VEZE. Cilj nam je omogućiti vam da provjerite vlasničku strukturu kompanije s kojom poslujete ili s kojom planirate poslovati.

 

 

Benefiti korištenja unaprjeđenog rješenja Boniteti.com

 • Brza segmentacija tržišta
 • Pregled postojećih i potencijalnih poslovnih partnera
 • Brza i efikasna identifikacija vlasničke mreže
 • Povezivanje poslovnih subjekata
 • Provjera finansijskih podataka pojedinačnih subjekata unutar povezane mreže
 • Svakodnevno praćenje promjene
 • Proširivanje liste klijenata preko identifikacije povezanih lica
 • Prevencija nenaplaćenih potraživanja
 • Utvrđivanje stvarnog stanja poslovnog subjekta
 • Identifikacija donosioca odluke
 • Kreiranje ponude za grupacije
 • Pomoć pri izradi studije transfernih cijena

 

Saznajte više besplatnim pristupom rješenju Boniteti.com sa opcijom Veze.

 

Za kompanije proizvodnog i uslužnog sektora

 • Osiguranje poslovanja preko povezanih subjekata
 • Identifikacija mreže povezanih lica, proširivanje mreže kupaca
 • Prevencija nenaplaćenih potraživanja

Za računovodstvene agencije

 • Brzo i efikasno identificiranje povezanosti poslovnih subjekata.
 • Pomoć pri izradi studije transfernih cijena
 • Proširivanje liste klijenata preko identifikacije povezanih lica
 • Svakodnevno praćenje promjena
 • Provjera finansijskih podataka pojedinačnih subjekata

Za banke i osiguravajuće kuće

 • Brzo i efikasno identificiranje vlasničke mreže
 • Povezanost poslovnih subjekata
 • Jednostavna provjera pojedinačnih kompanija unutar povezane mreže
 • Svakodnevno praćenje promjena

Za call centre i prodajne timove

 • Brzo i efikasno identificiranje povezanosti poslovnih subjekata
 • Identifikacija donosioca odluke / decision maker
 • Kreiranje ponude za grupacije
 • Provjera finansijske stabilnosti pojedinačnih subjekata i grupacija

Za Fondacije i investicijske fondove

 • Provjera vlasničke strukture startup-a
 • Provjera finansijskih podataka i vlasničke mreže primateljima granta
 • Utvrđivanje stvarnog stanja poslovnog subjekta

Besplatno pristupite punoj verziji Boniteti.com rješenja.

Potkrijepite svoje poslovne odluke pouzdanim podacima i analitikom.

Desetljeća poslovanja sa relativno niskim nivoom rizika su iza nas, zato zaštitite svoju kompaniju i njene zaposlenike. Provjerite poslovanje svojih stalnih partnera i potražite nove u Bisnode rješenjima.

Ovladajte poslovnim svijetom pomoću Bisnode rješenja i pristupite informacijama o:

 

  profilu kompanija

  bonitetnoj ocjeni

  menadžmentu kompanije

  podružnicama i predstavništvima

  finansijskim podacima sa grafičkim prikazima

  preglednim finansijskim analizama

  podacima o blokadama

  povezanosti poslovnih subjekata

 

Veliki broj ažuriranih podataka za detaljnu sliku vaših kupaca, partnera i konkurenata na jednom mjestu.