Dun & Bradstreet

D-U-N-S Number

Osnujte svoju kompaniju, pronađite partnera i povećajte poslovne rezultate

Šta je D-U-N-S broj?

Dun & Bradstreet D-U-N-S broj je jedinstveni devetocifreni identifikator za kompanije. Ovaj broj se dodjeljuje kada naš patentirani proces rješavanja identiteta, dio naše DUNSRight metodologije, identificira kompaniju kao jedinstvenu u odnosu na bilo koju drugu u Dun & Bradstreet Data Cloudu. D-U-N-S broj se koristi kao početna tačka za Live Business Identity bilo koje kompanije, najsveobuhvatniji i stalno ažuriran prikaz bilo koje kompanije u Data Cloud-u.

Zajmodavci i potencijalni poslovni partneri često se pozivaju na D-U-N-S brojeve kako bi predvidjeli sigurnost i/ili finansijsku stabilnost dotične kompanije. D-U-N-S, što je skraćenica za univerzalni sistem numerisanja podataka, koristi se za održavanje ažurnih i pravovremenih informacija o više od stotinu miliona globalnih kompanija. D-U-N-S broj takođe omogućava identifikaciju odnosa između korporativnih entiteta (hijerarhije i veze), još jedan ključni element Live Business Identity i prakse procjene komercijalnog rizika.

Zašto mi treba D-U-N-S broj?

D-U-N-S broj se koristi širom svijeta za identifikaciju i pristup informacijama o kompanijama. D-U-N-S broj identifikuje poslovnu kreditnu datoteku kompanije Dun & Bradstreet, koja može uključivati osnovne podatke o kompaniji (naziv kompanije, adresu, broj telefona, itd.), korporativne porodične odnose (sjedište, filijale, podružnice, itd.), i ocjene i rejtinge koji procjenjuju različite pokazatelje finansijskog zdravlja. Ukupno, ovaj profil informacija se zove Dun & Bradstreet Live Business Identity. Potencijalni partneri i zajmodavci mogu zatražiti poslovni kreditni izvještaj o vašem poslovanju koristeći vaš D-U-N-S broj ili druge poslovne identifikatore. Jednako tako, možete koristiti D-U-N-S broj za pristup istim informacijama o bilo kojoj kompaniji s kojom biste željeli raditi.

Zbog svog univerzalnog prepoznavanja i jedinstvene dodjele, D-U-N-S broj može poslužiti i kao primarni ključ podataka unutar arhitekture upravljanja glavnim podacima organizacije. Na ovaj način, D-U-N-S broj (i povezani Live Business Identity podaci), omogućavaju jedinstven izvor u prikupljanju i skladištenju verifikovanih informacija koje se odnose na klijente, partnere i dobavljače kompanije.

Uzmite u obzir jedinstveni Live Business Identity kompanije Dun & Bradstreet kao dinamički deskriptor gotovo svakog poslovanja na Zemlji, omogućavajući recipročan uvid u poslovne odnose. Informacije u vašem Dun & Bradstreet kreditnom izvještaju potiču iz Live Business Identity-a vaše kompanije, omogućavajući informisane odluke o tome da li će neko raditi ili ne sa vašom kompanijom I u kojoj mjeri ili pod kojim uslovima.

 

Uspostavite kredibilitet kod zajmodavaca i ubrzajte aplikacije za kredite i ugovore

Uspostavite kredibilitet kod zajmodavaca i ubrzajte aplikacije za kredite i ugovore

Mnoge finansijske institucije gledaju kreditni izvještaj o poslovanju kompanije ili prate Live Business Identity kompanije (usidren D-U-N-S brojem) kada razmatraju da li da daju kredit ili da daju zajam i koje odredbe i uslove ponuditi. Informacije u izvještaju uključuju D&B® (scores and rating) rezultate i ocjene (D&B PAYDEX®, D&B Delinquency Predictor Score, D&B Financial Stress Score, kao i druge prediktivne ocjene i ocjene zasnovane na učinku), kao i tužbe, založna prava, presude i druge informacije koje mogu pomoći instituciji da donese odluku.
Poslujte sa vladinim institucijama i kompanijama širom svijeta

Poslujte sa vladinim institucijama i kompanijama širom svijeta

Kompanije širom svijeta i mnoge vladine institucije vrše procjenu rizika svojih potencijalnih partnera ili dobavljača kao dio procesa provjere i mogu zahtijevati D-U-N-S broj prilikom podnošenja ponude. Organizacija ili kompanija koja traži D-U-N-S broj može ga koristiti za potvrđivanje legitimiteta kompanije ili za pristup D&B ocjenama i rejtinzima u poslovnoj kreditnoj sposobnosti ponuđača.
Pobrinite se da druge kompanije dobiju potpunu i tačnu priču o vašem poslovanju

Pobrinite se da druge kompanije dobiju potpunu i tačnu priču o vašem poslovanju

Vaš D-U-N-S broj se može koristiti za traženje vašeg poslovnog kreditnog izvještaja, koji sadrži D&B rezultate i ocjene vaše kompanije; kao i tužbe, založna prava ili presude; istorija plaćanja vaše kompanije; i druge informacije koje se mogu koristiti za procjenu kreditne sposobnosti vaše kompanije kao kupca, dobavljača ili partnera.

Kako Mogu dobiti D-U-N-S broj?

Nazovite nas na 033 215 454 ili pišite na mail info.ba@bisnode.com.

Zašto bih trebao znati D-U-N-S broj druge kompanije?

Upravljajte rizikom i smanjite troškove

Mnoge kompanije se suočavaju s problemima s novčanim tokovima ili im je teško spriječiti dugovanja. Pristup alatima za procjenu kreditne sposobnosti vaših klijenata pomoću D-U-N-S broja može vam pomoći da izbjegnete rizične situacije i neplaćene fakture, kao i da donesete odluke o tome kako upravljati novčanim tokovima vašeg poslovanja.

Pronađite nove kupce

D-U-N-S broj može vam pomoći da pristupite punom Live Business Identity-ju kompanije, što vam može pomoći da odlučite da li bi ta kompanija mogla biti dobar potencijalni kupac i pomoći vašem prodajnom i marketinškom timu da efikasno targetira potencijalne klijente.

Transformirajte svoje poslovanje

Kako vaša kompanija raste, tako će rasti i količina informacija koje imate o svojim klijentima, potencijalnim klijentima i dobavljačima. D-U-N-S broj koriste mnoge kompanije kao osnovu za svojih podataka, kako bi mogle održavati jedan siguran izvor podataka u cijeloj organizaciji kako bi maksimizirale efikasnost i smanjile greške.