POSLOVNA ANALITIKA

Kontakt
Bisnode Poslovna analitika

Osnova za donošenje mudrih poslovnih odluka, kako operativnih, tako i strateških, temelji se na kvalitetnoj analizi i poznavanju prilika na tržištu.

Koliko znate o kretanjima i stanju Vašeg sektora, a koliko dobro poznajete svoje konkurente?

Upoznajte svoju poslovnu okolinu!

Iako se temelje na bazi podataka sa više od 300 000 000 zapisa i historijskim podacima, naše analize su lako razumljive i jednostavne.
Ovisno o vašim potrebama na raspolaganju su vam:

Usporedna analiza konkurencije.

Jedinstveni pregled poslovanja Vašeg preduzeća u uporedbi s poslovanjem konkurenata ili nekih drugih preduzeća s kojima se želite uporediti.

Analiza sektora.

Dubinska analiza Vašeg sektora daje strukturirani pregled sektora s mikro i makro aspekta, rang listu najboljih te analizu pozicije Vašeg preduzeća

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

+387 33 215 454

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Get Started PA