Monitoring

Sam svoj majstor za portfolije kljenata
Probajte besplatno

Čuvajte se lažnih web stranica i osoba koje obećavaju da će dodijeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj.  Postoje osobe koje trenutno upravljaju web stranicama pod nazivom dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i navedenim web stranicama. Budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

check-mark-blue.png

Regionalna usluga, koja omogućava monitoring za preko 200 poslovnih događaja.

check-mark-blue.png

Dnevno pratite poslovne događaje, kao što su medijske objave, vlasničke strukture, brisanja.

check-mark-blue.png

Podesite neograničan broj korisnika i primajte obavještenja dva puta dnevno.

KKV, SME, kisvállalkozás, nagyvállalat, állami, cég

Monitoring je regionalna usluga koja obuhvata klijente u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, a omogućava monitoring koji obuhvata preko 200 poslovnih događaja u djelatnosti kompanija.

Pomoću efikasnog i prilagođenog korisničkog interfejsa, Monitoring je rješenje sa dodatnom vrijednošću kako za postojeće tako i za nove klijente koji žele da praćenjem različitih poslovnih događaja u kompanijama saznaju ranije i više informacija u odnosu na konkurenciju.

 

Monitoring je regionalna usluga jer obuhvata klijente u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj i omogućava monitoring koji obuhvata preko 200 poslovnih događaja u delatnosti kompanija.

 

D&B Hoovers stručnjacima za B2B prodaju i marketing omogućava da:

Ne brinite za sigurnost vašeg poslovanja jer ćemo vas o svim izmjenama u kompanijama blagovremeno obavijestiti!

  • Sastavite portfolija kompanija iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije;

  • Pratite do 5000 kompanija;

  • Podesite obavještavanje za više od 200 različitih događaja;

  • Veoma jednostavna upotreba;

  • Broj korisnika je neograničen;

  • Obavještenja možete primati dva puta dnevno.

Budite blagovremeno obavješteni i svakodnevno pratite sve promjene poslovnih partnera i kompanija koje vas interesuju – ne dopustite da vas iznenade brisanja, tužbe i sudski postupci vaših kupaca i dobavljača. Radi sigurnosti vašeg poslovanja, provjerite i vlasničku strukturu i povezanost kompanija, a istovremeno brzo i jednostavno pratite i sve medijske objave i promjene poslovanja vaših konkurenata.

 

Kako funkcionira Monitoring?

Monitoring je efikasan jer funkcionira po piramidalnoj strukturi i omogućava praćenje nivoa poslovnih događaja u portfolijima klijenata (poslovni događaji kao što su medijske objave, brisanja, tužbe, sudski postupci, izmjena ili objava statuta, novoosnovane kompanije i dr.). Kompanije preko administratora same određuje koje poslovne događaje korisnici mogu da prate. Svako odeljenje u kompaniji također samo određuje svoje pokazatelje, a uokviru kompanije može postojati neograničeni broj korisnika.

Vlastite portfolije kreiraju pomoću jednostavnog korisničkog interfejsa i u posljednjem koraku dodaju još email adrese saradnika odnosno primatelja koji primaju obavijesti i poruke o određenim poslovnim događajima klijenata. Kompanije mogu birati koje događaje će primatelji pratiti te kada i kako će o tome biti obavješteni (svakodnevno na e-mail, e-mail + datoteka u Excelu...).

Veoma jednostavna upotreba

Nakon jednostavnog postupka registracije, Monitoring omogućava redovno obavještavanje ujutru i popodne, što takođe određuju sami korisnici.

Monitoring je proizvod prilagođen i pogodan za korisnika, kreiran prema zahtjevima postojećih klijenata naših rješenja.

 

 

Broj kompanija koje će koristiti proizvode monitoringa, kao što je Monitoring, prema analizama, u narednim godinama će i dalje rasti. Takvi proizvodi postaju sve prisutniji dio strategije kompanija u svijetu.

 

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

+387 33 215 454

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Get Started D&B