BONITETE SRBIJA

check-mark-blue.png

Bonitetna izvješća dostavljena na vašu e-mail adresu

check-mark-blue.png

Bonitetna izvješća srpskih poduzeća

check-mark-blue.png

U roku od nekoliko minuta

Šta je bonitetna izvrsnost?

Boniteti.rs je zbirka nepogrešivih on-line poslovnih informacija koje su potrebne za donošenje svakodnevnih poslovnih odluka. Najopširnija baza Boniteti.rs omogućuje Vam uvid u poslovanje za više od 865.000 srpskih subjekata od kojih je više od 110.000 aktivnih pravnih subjekata i više od 220.000 preduzetnika i to sve na jednom mjestu.

Kome je namjenjen?

Kome je namjenjen?

Bonitetni izvještaji su namjenjeni svima koji žele kvalitetne podatke tako da mogu doći do bitnih odluka u roku od nekoliko minuta. Jedan klik je sve što je potrebno da imate koncizan izvještaj poslan na Vašu email adresu u roku od jednog dana, što vam omogućava da analizirate svog partnera ili da kreirate izvještaj za predpostavljenje.

Izvještaj sadrži poslednje dostupne podatke:

  • profil preduzeća,
  • kratak pregled njegove kreditne sposobnosti,
  • upravljanje i vlasništvo,
  • filijale i kancelarije,
  • finansijski podaci i pokazatelji (grafički prikaz),
  • segment tržišta,
  • jasne finansijske analize,
  • disciplina plaćanja,
  • najnovije novinske članke.

 

Cijena za bonitetni izvještaj za pretplatnike 20 EUR + PDV.

*Plaćanje se vrši u u protuvrijednosti konvertibilnih maraka po srednjem kursu CBBH na dan uplate.

BONITETNI IZVJEŠTAJ SRBIJA - SRPSKI (PRIMJER)
BONITETNI IZVJEŠTAJ SRBIJA - ENGLESKI (PRIMJER)

FUNKCIONALNOSTI KRATKI OPIS
OSNOVNI
POSLOVNI PROFESIONALNI
INDEKS PLAĆANJA Navike plaćanja subjekata
 
BLOKADE Dnevno izvještavanje sa historijom
INFORMATOR  Izvještava o kritičnim izmjenama kod Vaših poslovnih partnera, koja se šalju na vašu e-mail adresu
OSOBE Osobe na vodećim položajima i njihove funkcije u drugim preduzećima
POSLOVNE VIJESTI Članci iz poslovnih novina o preduzeću i osobama na vodećim položajima
FINANCIJSKI PODACI Pregled finansijskih podataka i pokazatelja za posljednjih 5 godine. Usporedba poslovanja s konkurentima i industrijom
STEČAJEVI Baza stečajeva, brisanja i likvidacija, cjelokupna službena objava, uključujući datume.
NOVOOSNOVANA PREDUZEĆA Ulaze u bazu podataka čim su osnovana
BONITETNA OCJENA (A/F) Finansijske ocjene (A-F): koja predstavlja ocjenu poslovanja preduzeća i izračunava se jednom godišnje na osnovu finansijskih pokazatelja likvidnosti i usjpešnosti.
MOBILNI BONITETI Boniteti prilagođeni pregledu na mobilnom uređaju za brzi i jednostavan pristup svim važnim poslovnim informacijama o subjektima s mogućnosti pretraživanja po lokaciji (m.boniteti.com)
IZVOZ FINANCIJSKIH PODATAKA XLS format
TUŽBE Ročišta, datumi presuda, novčane kazne i arhiva od 2000. godine.
KREDITNI LIMIT

Preporučeni najviši iznos kredita koji se može odobriti preduzeću u formi odloženog plaćanja za period od 3 mjeseca.
KREDITNA MARŽA

Preporučena prodajna marža koja se temelji na ocjeni rizičnosti neplaćanja preduzeća.
ANALIZATOR Tačno i aktuelno stanje svih vaših poslovnih partnera, neiskorišteni potencijal vašeg portfolija i realnu sliku vašeg portfolija, koja poziva na daljnje korake preduzetnika i pametne odluke.
CIJENA PAKETA 

  250,00 EUR godišnje + PDV 400,00 EUR godišnje + PDV 620,00 EUR godišnje + PDV

Naručite proizvod

Nazovite nas na

+387 33 215 454

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Forma Narudžba

Želite li naručiti proizvod?

An error has occurred while getting captcha image