S kime dijelimo vaše podatke?

Prije prenošenja podataka pregledavamo nacionalne i regionalne zakone kako bismo osigurali ispunjenje svih obveza i zahtjeva.

Podatke dijelimo s kupcima koji kupuju naše proizvode. Bisnode prije svakog prijenosa vrši pregled zahtjeva nacionalnih zakona za obradu i zaštitu osobnih podataka. Tako možemo odrediti koje su naše obveze, a koje su obveze primatelja (također primatelja u drugim državama) i osigurati ispunjenje takvih obveza.

Vaše informacije također možemo otkriti poslovnim partnerima i dobavljačima trećih strana s kojima surađujemo. To je u svrhu pružanja usluga koje uključuju obradu podataka u naše ime. Zadržavamo pravo da u potpunosti surađujemo s bilo kojim tijelima nadležnim za provođenje zakona ili da se pridržavamo sudskog naloga kojim se traži ili zahtijeva da objavimo identitet ili druge pojedinosti uporabe bilo kojeg korisnika naših internetskih stranica ili proizvoda.

Saznajte više o tome što činimo kako bismo zaštitili vaše podatke.

Industrije

Industrije

Naši kupci posluju u svim vrstama djelatnosti, poput:

 • Rudarstvo i vađenje
 • Prerađivačka industrija
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
 • Građevinarstvo
 • Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
 • Informacije i komunikacije
 • Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
 • Poslovanje nekretninama
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
 • Obrazovanje
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Umjetnost, zabava i rekreacija
 • Ostale uslužne djelatnosti
 • Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava...
 • Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Izvan Europske unije

Bisnode će prenositi osobne podatke subjektima izvan Europskog gospodarskog prostora isključivo u onoj mjeri u kojoj takve države mogu pružiti odgovarajuću razinu zaštite vaših osobnih podataka. Na primjer, vjerujemo da prijenos osobnih podataka subjektu u SAD-u koji se pridržava europsko-američkog sustava zaštite privatnosti ili EU-ovih modela klauzula predstavlja odgovarajuću razinu zaštite.