Koje podatke prikupljamo o vama?

Vaši podaci, vaš izbor. Otkrijte koju vrstu podataka Dun & Bradstreet ima, potpuno transparentno.

Čuvajte se lažnih web stranica i osoba koje obećavaju da će dodijeliti Dun & Bradstreet D-U-N-S® broj.  Postoje osobe koje trenutno upravljaju web stranicama pod nazivom dunsverified.co.in, dunsregistration.co.in, dunsregistration.com, dunsnumber.co.in i dunserve.online. Dun & Bradstreet nije povezan sa ovim prekršiteljima i navedenim web stranicama. Budite oprezni u komunikaciji sa takvim ljudima.

Woman window shopping on city street

Dun & Bradstreet nema jednake podatke o svim osobama. To zavisi o podacima koje ste nam dali vi ili koje su nam dali naši partneri. Ne zaboravite, podaci koje prikupimo ne ispunjavaju isključivo svrhe koje osnažuju poslovanje, organizacije i nadležna tijela, nego i vama, kao pojedincu, olakšavaju i pružaju sigurniju svakodnevnicu. U nastavku možete pronaći primjere podataka koje bi Dun & Bradstreet mogao imati o vama.

Vrste podataka koji se zapravo spremaju zavise od pojedinog rješenja. Više informacija o podacima koje prikupljamo potražite na našim stranicama

Naše aktivnosti zavise od ličnih podataka. Razdoblje čuvanja prikupljenih podataka treba biti dovoljno dugo da se održi najbolja moguća kvalitet i time smanji rizik od pogrešaka. Informacije se pohranjuju u sistem u skladu s našim politikama o zadržavanju podataka. Vrijeme zadržavanja podataka zavisi od zakonskih zahtjeva i poslovnim potrebama utvrđenim za pojedini skup podataka. Kada podaci više nisu potrebni, brišu se iz naših sistema.

Lične informacije

Lične informacije

  • Ime i prezime

  • Vlastito ime

Podaci za kontakt

Podaci za kontakt

  • Poštanska adresa

  • Broj telefona

  • Broj mobilnog telefona

  • E-mail adresa

Detaljni podaci

Detaljni podaci

  • Informacije o naplati potraživanja

  • Zanimanje/obrazovanje/osposobljavanje. Na primjer, izvršni direktor, pravni fakultet

Komunikacija s Dun & Bradstreet-om

Komunikacija s Dun & Bradstreet-om

  • Sadržaj e-maila. Sadržaj teksta e-maila pohranjen u CRM sistemima ako, na primjer, pišete našoj službi za korisnike.

  • Podaci za elektronsku identifikaciju. IP adresa i kolačići tokom posjeta našim stranicama

Upitnici

Upitnici

Ako ispunite naš upitnik o potrošnji (ili upitnik naših partnera), imat ćemo dodatne podatke o vama na temelju odgovora koje ste unijeli.