Opšta uredba o zaštitu ličnih podataka (GDPR) dolazi, a mi smo tu da vam pomognemo

Evo što nova uredba donosi i koje smo mjere poduzeli za zaštitu vaše privatnosti.

25. 05. 2018. na snagu u Evropskoj uniji (EU) stupa novi zakon o privatnosti pod nazivom Opšta uredba o zaštiti privatnosti (eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). GDPR proširuje prava privatnosti propisana za pojedince u EU te postavlja brojne nove obaveze pred organizacije koje prikupljaju, prate i rukuju ličnim podacima na teritoriji EU, neovisno o lokaciji same organizacije. Dun & Bradstreet je tu kako bi vam pomogao da bolje razumijete šta nova uredba zapravo znači.

Evo što mi činimo po pitanju Uredbe GDPR

Evo što mi činimo po pitanju Uredbe GDPR

Mi smo svoju domaću zadaću napravili. Sigurnost i privatnost treba ozbiljno shvatati. Dun & Bradstreet već dugo štiti vašu privatnost i pomaže vam da koristite svoja prava. Podatke zadržavamo u minimalnom obimu u vlastite svrhe, a pristup istima ograničavamo samo na one kojima su ti podaci potrebni. GDPR je već zapisan u naš DNK.

Saznajte više o tome šta radimo.

Evo što vi možete uraditi

Evo što vi možete uraditi

S uredbom GDPR vaša prava postaju veća, a time se povećavaju i naše obaveze. Ako trebate urediti svoje podatke, pristupiti im, ispraviti ih ili čak neke informacije izbrisati, na to imate pravo i samo se trebate obratiti DPO-u u lokalnoj kancelariji kompanije Dun & Bradstreet. U skladu sa uredbom GDPR vaš se zahtjev mora obraditi u previđenom roku.

Saznajte više o tome što možete učiniti.