OPŠTI UVJETI POSLOVANJA

Odgovornost za upotrebu podataka

Čitav sadržaj web stranica Bisnode (www.bisnode.ba), uključujući podatke, informacije, tekstove, grafike kao i sve druge materijale i usluge na stranicama nalaze se u vlasništvu preduzeća Bisnode BH d.o.o. (Nosilac) Sadržaj web stranice Bisnode.ba se smije koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj ili dio sadržaja se smije reproducirati isključivo uz pismenu dozvolu Nosioca. Svaka neovlaštena reprodukcija, izmjena, distribucija, emitiranje, objavljivanje i prikazivanje Sadržaja strogo je zabranjeno.

Nosilac ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, cjelovitost ili kvalitet ponuđenih informacija. Isto tako ne odgovara za štetu materijalne ili druge prirode koja je posljedica upotrebe ili neupotrebe raspoloživih informacija, odnosno posljedica manjkavih ili pogrešnih informacija. Sve ponude objavljene na stranicama su neobavezujuće i dobrovoljne. Nosilac izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje ponuđenih informacija, djelimične izmjene sadržaja stranica ili čitave ponude, dopunjavanje ili brisanje, kao i privremeno ili trajno ukidanje stranice.

Nosilac ne odgovara i ne preuzima odgovornost za pristup web stranicama koje su povezane s Bisnode.ba kao ni za materijale koji su na njima objavljeni, uključujući web stranice koje se reklamiraju na Bisnode.ba.

Nosilac zadržava pravo na to da u slučaju sumnje na zloupotrebe, koje se odnose na kršenje člana 9. Općih uslova, ograniči ili obustavi korištenje stranica Bisnode.ba za pojedinačnu lozinku.

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Bisdnoe BH d.o.o. u svojim bazama podataka prikuplja lične podatke koji su isključivo vezani za korporacijske (statusne) podatke o udruženjima, preduzećima, organizacijama i drugim pravnim licima. Lični podaci su prikupljeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka ličnosti.

Lične podatke koristimo, dopunjujemo i obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe:

  • radi ispunjavanja obaveza u skladu sa kupoprodajnim ugovorom te drugim ugovorima zaključenim između Vas i preduzeća Bisnode BH d.o.o.,
  • kako bi ispitali Vaše mišljene u vezi sa proizvodima i uslugama preduzeća te u svrhu sprovođenje anketa o proizvodima i uslugama,
  • kako bi pojednostavili i poboljšali pretraživanje i dobijanje informacije o preduzeću Bisnode BH d.o.o. i njegovim proizvodima i uslugama,
  • kako bi Vam ponudili najnovije informacije o proizvodima i uslugama preduzeća Bisnode BH d.o.o., uključujući poboljšanja i specijalne ponude koje bi Vas mogle zanimati,
  • radi poboljšavanja proizvoda i usluga preduzeća Bisnode BH d.o.o.
  • radi prosljeđivanja podataka trećim licima, pri čemu treća lica mogu primljene podatke koristiti u marketinške i druge komercijalne svrhe,
  • za potrebe telemarketinga,
  • radi sprovođenja nagradnih izvlačenja, takmičenja i drugih promocijskih aktivnosti.

Bisnode BH d.o.o., osim u slučajevima navedenim u prethodnom pasusu, Vaše lične podatke neće prosljeđivati trećim licima bez Vaše pisane saglasnosti.


Pristup podacima preduzeća i Vašim ličnim podacima

Imate pravo pristupa ličnim podacima, iste smijete prepisivati, kopirati, nadopunjavati i ispravljati ili izbrisati nepravilnosti u Vašim ličnim podacima kao i usprotiviti se njihovoj obradi. Davanje ličnih podataka je dobrovoljno. Isto tako imate pravo da saznate tko su korisnici ličnih podataka i o kojoj vrsti korisnika se radi.

Ako želite pregledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje lične podatke ili podatke o Vašem preduzeću, podatke nam pošaljite na e-mail adresu info.ba@bisnode.com.


Naša pravila poštenog poslovanja

Pravila poštenog poslovanja se zasnivaju na našim vrijednostima, tj. vrijednostima društva za poslovne i bonitetne informacije.

Zanima nas uloga pojedinca kao igrača na finansijskom tržištu i to naprimjer tako da pokušavamo olakšati postupak u kome kupci i prodavači pronalaze jedan drugog. S druge strane nismo zainteresovani za privatnost pojedinca. Neophodno određivanje granice nalaže pažljivo vaganje. Zbog toga poštujemo sljedeće principe:

uvijek uvažavamo javni interes nasuprot potrebi pojedinca za ličnim integritetom
koliko god je to moguće, brinemo se da osigurane informacije budu tačne, relevantne i aktuelne
stalno provodimo organizacione i tehničke mjere kako bismo izbjegli širenje informacija na one igrače koji ne odgovaraju našim principima
ocjenjujemo i odgovaramo na svaku reakciju i mišljenja koja dobijemo vezano za naš postupak po pitanju integriteta.
Naša odgovornost kao distributera time postaje sve jasnija: osiguravanje pristupa kvalitetnim informacijama za sve.