UPRAVNI TIM

Bisnode grupa

Bisnode grupa

Nezavisne kompanije u 18 zemalja

Organizacija Bisnode s poslovanjem u 18 evropskih zemalja zahtijeva jasan i dobro implementiran sistem korporativnog upravljanja koji služi kao važna platforma za grupu. Odgovornost za korporativno upravljanje, upravljanje i kontrolu se raspoređuje među dioničarima, upravnim odborima, izvršnim direktorom, upravnim timom i upravnim direktorima operativnih kompanija.

Korporativno upravljanje je regulirano švedskim zakonom, a prvenstveno švedskim zakonom o trgovačkim društvima i pravilima i preporukama koje izdaju mjerodavne organizacije. Odbor Bisnodea je postavio zahtjeve u pogledu korporativnog upravljanja za sve kompanije u grupi, s jednim obaveznim dijelom i onim koji se preporučuje. Bisnode grupa ima snažne interne kontrole i postupke.

Uprava

Uprava Bisnode grupe