NAŠI PODACI I SIGURNOST

Podaci su prirodni resurs - mi ih usavršavamo i tumačimo
Lokalni i globalni podaci

Lokalni i globalni podaci

Bisnode posluje u 19 zemalja širom Evrope i imamo pristup službenim podacima sa svih tih tržišta. Kroz naše strateško partnerstvo s američkom firmom za podatke i analitiku Dun & Bradstreet, imamo pristup najvećoj svjetskoj komercijalnoj bazi podataka s najnovijim informacijama o 230 miliona preduzeća u više od 200 zemalja.
Ovo partnerstvo s firmom Dun & Bradstreet također nam daje pristup međunarodnom standardnom D-U-N-S® broju, koji je jedinstveni identifikacijski broj za preduzeća.  To olakšava ažuriranje informacija preduzeća čak i za klijente koji djeluju na međunarodnom tržištu.

Zvanični izvori podataka koje koristimo su:

  • FIA (Finansijsko-informatička agencija) 
  • CBBH (centralna banka Bosne i Hercegovine)

Sve to daje Bisnodeu nepobjediv položaj kao lokalnog i globalnog igrača s mogućnošću da zadovolji klijente koji djeluju na domaćem kao i na međunarodnom tržištu.

Bisnodeov pogled na sigurnost podataka

Bisnodeov pogled na sigurnost podataka

Svakog dana upravljamo velikim količinama podataka. Za nas se podrazumijeva da sve ove informacije tretiramo s najvećim poštovanjem. Sigurnost podataka i lična privatnost su nam barem jednako važni kao i našim klijentima. Stoga u našem radu pratimo pažljivo izrađene smjernice i redovne provjere. Koristimo sisteme koji su potpuno pouzdani i, naravno, poštujemo zakone, pravila i propise koji su na snazi ​​na svim našim tržištima.

Zaštita podataka za pohranu ličnih podataka

Budući da su krajnji klijenti svakog preduzeća privatni pojedinci, sigurna pohrana podataka je od primarne važnosti za nas u Bisnodeu. Pratimo sve lokalne i globalne propise koji se odnose na pohranu podataka i osiguravamo da smo stalno informirani i dobro pripremljeni za nadolazeće promjene u zakonu. Pročitajte više o našim pravilima za upravljanje ličnim podacima.