Model kreditnog rejtinga za kompanije

Pouzdane, sigurne i proaktivne poslovne odluke
check-mark-blue.png

Pojednostavite kreditni rejting sa priznatim modelom rejtinga

check-mark-blue.png

Optimizirajte svoje kreditne odluke sa modelom rizika uz osigurani kvalitet

check-mark-blue.png

Unaprijedite kreditno upravljanje pouzdanim kreditnim rejtingom

Donosite sigurne i pametne poslovne odluke

Donosite sigurne i pametne poslovne odluke

Model AAA zasnovan je na kvalitetnim podacima

Današnja poslovna klima zahtijeva brze i tačne kreditne odluke. Da biste pokrenuli poslovni odnos, dali tačne uslove plaćanja novom kupcu ili pratili kreditne sposobnosti trenutnih klijenata, važno je imati sigurnu i pouzdanu osnovu za brzo donošenje odluka. Kao rezultat toga, sve više kreditnih odluka je automatizirano, što zauzvrat povećava zahtjeve za modelima kreditnog rizika da budu pouzdani i održavaju visok nivo kvaliteta tokom vremena.

Stotine hiljada kompanija svakodnevno koristi naš sistem rejtinga kako bi brzo donosili sigurne i profitabilne odluke. Kroz naš eksplicitni model AAA-a oni dobijaju podatke o određenom rejtingu kompanije i preporučenom kreditnom limitu. To im omogućuje da daju pozitivan odgovor za više klijenata, jer znaju kada treba da zahtijevaju avans a kada da ograniče ili povećaju iznos kredita.

Uz Bisnode kreditni model AAA možete optimizirati svoj kreditni rizik i donijeti pouzdane, sigurne i proaktivne poslovne odluke. Rejting je središte našeg sistema upravljanja kreditima i koristeći ga kao polaznu tačku, možete upravljati novim klijentima i djelovati u slučaju negativnih promjena u  rejtingu postojećih klijenata.

Saznajte više o rješenjima za kreditni rejting

Optimizirajte svoje kreditne odluke sa modelom rizika uz osigurani kvalitet

Optimizirajte svoje kreditne odluke sa modelom rizika uz osigurani kvalitet

Pronađite odgovarajući nivo kredita i povećajte profitabilnost

Donosite pouzdane odluke sa AAA - najpoznatijim modelom rejtinga na tržištu

  • Povećajte svoj protok gotovine dajući klijentima odgovarajući nivo kredita na osnovu pouzdanih informacija.
  • Upravljajte rizikom počevši od ukupne procjene rizika u portfelju vaših klijenata.
  • Razvijte svoje poslovanje modelom rejtinga koji je pokazao konzistentno visoku tačnost čak i pod promjenjivim ciklusima poslovanja.
Pojednostavite kreditni rezultat sa poznatim modelom rejtinga

Pojednostavite kreditni rezultat sa poznatim modelom rejtinga

Donosite dosljedne i brze odluke sa dokazanim modelom

Uštedite vrijeme sa modelom rizika koji je jednostavan za korištenje

  • Unaprijedite upravljanje rizikom s trajnim modelom koji se zasniva na više od 20 godina statistike.
  • Pojednostavite upravljanje rizikom i kreditima sa modelom koji je lagan za razumijevanje i komunicira kako interno, tako i prema klijentu ili dobavljaču.
  • Povećajte dugovječnost kreditnih odluka kreditnim sistemom koji prikazuje profil rizika kako za kratkoročno, tako i za periode do tri godine.