Novosti

(Re)definisanje strategije prodajnih kanala u post-pandemijskom vremenu

21 maj 2021

Dun & Bradstreet je bio partner MSP Forumu Sarajevo održanom krajem prošlog mjeseca, podijelivši znanje učesnicima o načinu na koji mogu (re)definisati strategije prodajnih kanala u post-pandemijskom vremenu.
O pred-pandemijskim trendovima, strategiji poslovanja velikih on-line trgovaca poput Amazona i Alibabe te promjenama koje su se desile i trenutnom stanju govorio je Ermin Cero, savjetnik kompanije. Kompletno predavanje možete vidjeti u videu na kraju ovog teksta.

 

MSP U BIH U BROJKAMA

U martu 2021. navršava se godinu dana od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, koje je prošle godine uslovilo pad BDP-a BiH za oko pet posto, ali je pad prihoda u većini MSP bio daleko veći od toga, uprkos mjerama podrške Vlade BiH. Mala i srednja preduzeća su područje kojem se ne posvećuje dovoljno pažnje u Bosni i Hercegovini, iako su značajan faktor ekonomskog rasta o čemu najbolje govore činjenice da više od 90& kompanija u BiH spada u ovu katergoriju a zapošljavaju oko 64 posto ukupno zaposlenih u BiH.

Za analizu koju je Dun & Bradstreet Company pripremio kao partner MSP Foruma Sarajevo, prema dva osnovna kriterija: uključena su mala i srednja preduzeća sa prihodom većim od 100.000 EUR koja predaju završne račune nadležnim agencijama u BiH:

  • 15.361 kompanija spada u navedenu kategoriju
  • 80% spadaju u male
  • 92% predaju završne račune nadležnim agencijama, odnosno posluju transparentno
  • 36% bavi se trgovinom na veliko i malo, dakle nalaze se u G grani poslovanja
  • 19% je u oblasti prerađivačke industrije
  • 66% radi više od 10 godina što pokazuje stabilnost poslovanja
  • 22,3 MLD KM je ukupni prihodi u prošloj godini
  • 1,5 MLD KM netto prihodu prošloj godini

 

VIDEO: Ermin Cero: (Re)definisanje strategije prodajnih kanala u post-pandemijskom vremenu

 

Želite li vidjeti kako posluju ove kompanije i pronaći među njima novog poslovnog partnera?
Kontaktirajte nas na 033 215 454 ili besplatan broj 0800 22 337.