Radno okruženje

Bisnode nastoji da bude ravnopravno, sigurno i podsticajno radno mjesto

Radno okruženje

Bisnode nastoji da bude ravnopravno, sigurno i podsticajno radno mjesto

Zaposlenici su ključ uspjeha društva Bisnode. Ljudske razlike smatramo prednošću našeg posla. Svi zaposlenici u društvu Bisnode tretiraju se pošteno i ravnopravno bez obzira na individualne različitosti kao što su etnička pripadnost, boja kože, religija, politički stavovi, spol, dob, seksualna orijentacija ili bračni status.

Radni uvjeti

Radni uvjeti

Radni uvjeti za zaposlenike društva Bisnode uređuju se ugovorima o radu i kolektivnim ugovorima. Sloboda udruživanja primjenjuje se u cijelom društvu Bisnode.

Razvoj karijere

Tokom prvog kvartala u godini, uspješnost svakog zaposlenika pregleda njegov/njen neposredni direktor, a šest mjeseci nakon toga slijedi kontrolna rasprava. Bisnode People, internetski alat, koristi se za pripremu, provođenje, dokumentiranje i praćenje napretka definiranih vještina i ličnih razvojnih planova.

Radno okruženje

Bisnode nastoji u radnom okruženju stvoriti radno mjesto koje podstiče i unapređuje lični i profesionalni razvoj svih zaposlenika. Radno okruženje uključuje i fizičko i psihosocijalno radno okruženje. Zaštita zdravlja i sigurnosti integrirana je u sve što radimo i veliki naglasak stavlja se na preventivno radno okruženje i wellness inicijative. Također omogućavamo našim zaposlenicima da unaprijede svoje zdravlje nudeći im godišnje wellness olakšice.

Svaki odjel u Bisnodeu definira ciljeve poboljšanja radnog okruženja na osnovu fokusa njihovog poslovanja. Ti se ciljevi kombinuju s općim ciljevima i politikama radnog okruženja društva Bisnode. Bisnode kontinuirano ocjenjuje inicijative radnog okruženja društva kako bi se omogućila kontinuirana poboljšanja radnih uvjeta.

Borba protiv diskriminacije

Borba protiv diskriminacije

Bisnode aktivno radi kako bi spriječio direktnu i indirektnu diskriminaciju i ne toleriramo nikakvu vrstu viktimizacije ili uznemiravanja, bez obzira na pozadinu. Bisnode osigurava jednaku plaću i druge uvjete za jednake vještine i rad. Svi zaposlenici imaju jednaka prava na razvoj svojih vještina.

Za razliku od vrsta uobičajenih sukoba koji se javljaju na svakom radnom mjestu, viktimizacija ili uznemiravanje se ponavljaju. Da bi se prekinuo taj negativni trend, često je potrebna određena aktivna radnja.
Viktimizacija se definira kao ponavljajuće radnje koje su omalovažavajuće ili na drugi način karakterizirane negativnim postupkom prema jednom saradniku. Naprimjer, taj pojam uključuje nasilničko ponašanje i fizičko nasilje.
Uznemiravanje se definira kao ponašanje koje vrijeđa dostojanstvo osobe i povezano je s diskriminacijom na osnovu spola, spolnog identiteta ili izražavanja, etničke pripadnosti, vjere ili drugih uvjerenja, funkcionalne onesposobljenosti, seksualne orijentacije ili dobi.

Etnička različitost

Bisnode nastoji podstaći etničku raznolikost. Prilikom zapošljavanja, mora se jasno navesti da su kandidati sa inozemnim porijeklom i obrazovanjem dobrodošli u Bisnode. Potvrde i iskustva uvijek treba vrednovati na način koji osigurava da kandidati s inozemnim porijeklom ne budu u nepovoljnom položaju. Kada se posao planira i organizira, potrebno je pobrinuti se da posao ne sprečava nikoga da prakticira svoju vjeru, posjećuje svoju domovinu ili proslavlja nacionalne ili vjerske praznike.

Jednake mogućnosti

U skladu s našom politikom jednakosti, aktivno ćemo raditi na rodnoneutralnom zapošljavanju i većoj ravnopravnosti spolova u svim dijelovima naše organizacije. Zaposlenici društva Bisnode uvijek će imati jednake radne uvjete i iste razvojne mogućnosti. Također će postojati jednake mogućnosti za žene i muškarce da kombiniraju svoj profesionalni rad s roditeljstvom, a mi ćemo imati pozitivan stav prema roditeljstvu i radu sa skraćenim radnim vremenom.