Novosti

Na platformu D&B Hoovers dodani su matični brojevi i PDV identifikacijski brojevi kompanija! Na globalnom nivou!

21 dec 2020

Jedna od najvažnijih novosti na platformi D&B Hoovers u protekloj godini je osigurana opcija pregleda (i izvoza) različitih identifikacijskih brojeva za više od 129 miliona poslovnih subjekata iz više od 190 država.

Ova nova funkcija sada je jasnije istaknuta u profilima kompanija. Registarske brojeve možete potražiti u novom odjeljku „Company Identifiers” pod funkcijom pretrage i sastavljanja popisa („Search & Build a List”). Uz pomoć globalnih registarskih brojeva korisnici mogu lakše, brže i jednostavnije pronaći informacije i podatke ciljanih kompanija. Tako se za svaki profil prikazuju do četiri identifikacijska broja za kompaniju, što je značajno povećanje u odnosu na dosadašnji jedan identifikacijski broj.

Omogućena je i funkcija pretraživanja prema već poznatim identifikacijskim brojevima pomoću jedinstvenog filtera za pretraživanje koji korisnicima, kojima su takvi izvori informacija potrebni i koji ih upotrebljavaju, olakšava efikasno upravljanje poslovnim procesima.

 

Kako pristupiti tim informacijama na platformi D&B Hoovers?

Nova mogućnost pretraživanja globalnih registracijskih brojeva korisnicima omogućava brzu identifikaciju jedne ili više kompanija upotrebom filtera „Registration Number” koji se nalazi u odjeljku „Company Identifiers” na obrascu za pretraživanje i stvaranje liste („Search & Build a List”) ili unosom registarskog broja u polje „Global Search” koje se nalazi u gornjem dijelu platforme. Ako želite identificirati više kompanija pomoću parametra „registarski broj”, možete ručno unijeti identifikacijske oznake u pretraživač ili prenijeti listu registarskih brojeva (ne veći od 1000 redova). Korisnici globalnim registarskim brojevima mogu pristupiti unutar prikaza rezultata pretraživanja, ali i upotrebom prilagođenog prikaza mrežnog polja („Grid View”).

 

 

„Search & Build a List” – novi odjeljak („Company Identifiers”) i filter „registarski broj”

Globalni registarski brojevi dostupni su i u novom odjeljku „Company Identifiers” u sažetku izvještaja kompanije. U tom novom odjeljku za pojedine su kompanije dostupne do četiri identifikacijske oznake kompanija. A kako bi korisničko iskustvo bilo još bolje, taj odjeljak sada uključuje i brojeve D-U-N-S® i LEI.

 

 

Šta još morate znati za efikasnu upotrebu ove funkcije?

Nisu svi registarski brojevi jedinstveni, u pojedinim slučajevima kompanije unutar porodičnog stabla („Family tree”) imaju isti registarski broj kao krovna kompanija.
Pretraživač prema parametru „registarski broj” omogućava pretraživanje u više od 500 različitih nacionalnih sistema za identifikaciju. Filter „Country/Region” u odjeljku „Location” može se upotrebljavati zajedno s filterom „Registration Number” i na taj način suziti pretraga prema određenim geografskim područjima.
Za pretraživanje uz pomoć registarskih brojeva nije potreban nikakav posebni oblik unosa. Registarski broj možete unijeti sa ili bez crtica i drugih posebnih znakova.

 

Ko može pristupati tim podacima?

Ti su podaci i informacije dostupni svim korisnicima platforme D&B Hoovers, neovisno o kupljenom paketu usluge.

 

Mogu li se ti podaci prenositi/izvoziti?

Da, korisnici internetske platforme D&B Hoovers mogu izvesti datoteku u formatu .XLSX ali .CSV sa do četiri registarska broja za svaku kompaniju.

 

Provjerite šta nudi rješenje D&B Hoovers na ovom LINKU.