Novosti

Kriza kao izazov: kako i bez poslovnog događaja možete generisati leadove s visokom stopom konverzije za sektor prodaje!

26 mar 2020

Svijet se bori s krizom, a mnoga su područja privrednog života jednako pogođena. Pandemija virusa COVID-19 osjetno utiče na evropsku privredu. Poslovna su putovanja zabranjena, mnogi zaposlenici rade od kuće, a sajmovi i poslovna dešavanja u kompanijama otkazani su. To je problem za sve kompanije kojima su sajmovi i drugi poslovni događaji platforma za uspostavljanje poslovnih kontakta i generiranje leadova za prodaju. Za prodaju je to prava katastrofa jer tako nestaje i jedan od najvažniji generatora leadova i narudžbi u godini. U nastavku saznajte što vi kao voditelj prodaje možete učiniti kako biste uprkos svemu uspješno generirali kvalitetne leadove i narudžbe i koje alternativne metode možete koristiti - uz pomoćkvaitetnih podataka.

Svijet se trenutno nalazi u nesvakidašnjoj fazi. Covid-19 i Brexit samo su dvije dominantne teme posljednjih mjeseci. Trenutno je jedan od najvećih izazova velika nesigurnost zbog koje kompanije poduzimaju drastične mjere. Zabrana putovanja i događaji otkazani u zadnji tren su loše vijesti i za marketing i prodaju. Budući da se radijus kretanja zaposlenika u prodaji sve više ograničava, više ne mogu otići ni do potencijalnih kupaca.

Zbog aktuelne situacije veliki je pritisak na prodaju od koje se očekuje da spasi godinu odnosno da izdrži posebno teške uslove i da uprkos tome bude uspješna. Kako bi to bilo moguće, vi kao voditelj prodaje morate promijeniti svoj način razmišljanja i poći novim putevima.

Vaši leadovi moraju donijeti posebno visoku stopu konverzije i za to vam treba bolji alat.


Smart Data Analytics - jedan od najmoćnijih alata za brze leadove s visokim stepenom vjerojatnoće sklapanja posla

Smart Data Analytics pomoću mašinskog učenja i ključnih pojmova generiše kvalifikovane leadove B2B s visokim stepenom konverzije. Ovdje je posebno interesantno da ključne riječi mogu biti i najaktuelnije teme. Na taj način možete doprijeti do kompanija koje zaista imaju akutnu potrebu i vrlo visoku vjerojatnoću realizacije kupovine. I to u najkraćem roku. Na taj način možete djelovati mnogo agilnije i uštediti pogrešne investicije u leadove koji ne donose ništa. Uz to ćete brže otkriti mogućnosti koje su skrivene za konkurenciju.

I još jedna prednost: na taj način možete generisati znatno više kvalitetnih leadova za sklapanje posla, nego na sajmu. A i ne morate čekati poslovni događaj.

Pametne analize podataka dopunite podacima iz raznih izvora. Na primjer, u kombinaciji s postojećim podacima kompanije i najvećom bazom podataka na svijetu - Dun & Bradstreet u kojoj se nalazi više od 330 miliona unosa. To je izvrsna osnova za svaku količinu generisanja leadova.

Prednosti metode Smart Data Analytics:
  • U najkraćem roku daje popise kvalifikovanih leadova.
  • Značajno poboljšava stopu konverzije u prodaji i kompenzira razdoblja praznog hoda.
  • Potpuno ste nezavisni od sajmovima i ostalih poslovnih događaja.
  • U kratkom roku daje opipljive rezultate i istovremeno je dugoročan doprinos digitalizaciji marketinga i prodaje.

 

Klasika: analiza blizanaca (Look Alikes)

Smart Data Analytics definitivno je jedan od najnovijih alata ove vrste za generiranje leadova. Ali i klasični su se postupci, kao što je analiza blizanaca, dokazali i mogu se brzo provesti.

Pritom se matični podaci pročišćavaju i dopunjavaju u više koraka. Na taj način više nema pogrešnih adresa ni duplih unosa. Zatim se s tom bazom koja sad ima povećane vrijednosti određuje ciljna grupa.

Koje kompanije mogu biti idealni klijenti? Koliko su velike i koliko zaposlenih imaju? U kojoj su djelatnosti aktivni i koliki im je godišnji promet?
Može biti mnogo parametara.

Taj se uzorak kao posljednji korak upotrebljava za analizu blizanaca i tako pronalaze kompanije koje odgovaraju profilu.

Prednosti analize blizanaca
  • Otkriva potencijale koji bi inače ostali skriveni.
  • Brzo se realizuje i nije potrebna nikakva instalacija niti nabavka dodatnih sistema.
  • Istovremeno pročišćava i matične podatke u CRM-u
  • Već se godinama pokazala kao dobra praksa.

 

U korak s vremenom

Zahvaljujući savremenoj tehnologiji trenutno postoje vrlo efikasne mogućnosti pouzdanog generisanja kvalitetnih leadova koji nimalo ne zavise o vremenu i mjestu. Dugoročno gledano, to nije samo povoljnije, nego i ne zavisi od sajmova i događaja. To je vrlo moćna šansa za vas i vaš prodajni tim.

To je takođe i neophodan korak u smjeru digitalizacije procesa leadova jer će uvijek biti raznih kriza. Jeste li spremni?