O nama

Bisnode je najveći pružatelj pametnih podataka i analitičkih podataka u Evropi

Naše vrijednosti

Saradnja i povjerenje prožimaju sve što radimo

Bisnode želi biti informiran o događajima u našem svijetu i nalaziti rješenja koja doprinose društvenom razvoju. Saradnja i povjerenje prožimaju sve što radimo. Zajedno s našim klijentima svakodnevno koračamo i malim i velikim koracima naprijed. Da bi to bilo moguće, potrebno nam je povjerenje naših klijenata. Stoga mi uz Bisnodeu smatramo da je posebno važno slušati svoje klijente i njihove potrebe, zbog čega je naš primarni fokus uvijek na našim klijenatima i njihovim potrebama i izazovima.

Naše vrijednosti

Organizacija

Organizacija

Mi djelujemo kako na lokalnom tako i na globalnom nivou

Danas, Bisnode posluje na 19 tržišta i jedan je od vodećih pružatelja poslovnih podataka u Evropi. U našoj organizaciji radi oko 2.400 zaposlenika, pojedinaca koji nas obogaćuju svojim stručnim znanjima, kulturom i humorom, svojim interesima, vještinama i nacionalnostima. To što smo dostupni na lokalnom nivou je velika prednost našim klijentima. To znači da možemo brzo reagirati i biti fleksibilni dok se susrećemo s njihovim izazovima. Istovremeno, mi smo u mogućnosti iskoristiti mišiće i resurse veće kompanije kada je to potrebno.

Upravljački tim

Novosti

Novosti

Najnovije vijesti o Bisnodeu

U našoj arhivi ćete naći najnovije vijesti, izvještaje i saopćenja za javnost u vezi sa Bisnodeom, naše poslovanje i našu organizaciju.

Najnovije vijesti

Zaposlenje

Zaposlenje

Oblikujte svoju budućnost s Bisnodeom

Bisnode gradi kompaniju za podatke i analizu koja pokriva cijelu Evropu, stvarajući rast putem pametnih podataka. Kombiniramo i obrađujemo velike količine informacija kako bismo omogućili korisnicima da donose odluke bazirane na podacima. Kao zaposlenik imate priliku da oblikujete svoju budućnost i budućnost drugih ljudi - budućnost koja se bazira na pametnim podacima.

Karijere u Bisnodeu

Rad na održivosti

Rad na održivosti

Vodimo odgovorno poslovanje

Bisnode je dio ekonomije i društva na tržištima na kojima djelujemo. Svjesni smo da odluke koje donosimo u našem svakodnevnom poslovanju utječu na društvo, ljude i okoliš i ta svijest prožima naše odluke širom organizacije. Za nas je važan održivi razvoj društva, kao i odgovoran prijenos odgovornosti budućim generacijama.

Velik dio onoga što upravlja našim radom nalazi se u "The Bisnode Way", sažetku naših vrijednosti, naših područja stručnosti, opredjeljenja i naših obećanja. Ako biste željeli saznati više o Bisnodeu, našoj korporativnoj kulturi i onome što nam je važno, pogledajte sljedećih 10 tačaka.

Naš rad na održivosti