ENERGIJA

 

SAZNAJTE VIŠE
check-mark-blue.png

Dobijte dragocjeni uvid kroz detaljne članke

check-mark-blue.png

Povećajte razumijevanje vaše industrije sa prilagođenim rješenjima

check-mark-blue.png

Ostanite korak ispred, vodeći računa o najnovijim trendovima

Potencijal u promjenjivoj industriji

Potencijal u promjenjivoj industriji

Trenutno se odvijaju velike promjene u energetskoj industriji, a svi pokazatelji ukazuju na nastavak promjena u narednim godinama. Visok stepen mobilnosti među klijentima sa čestim smjenama dobavljača je činjenica. U industriji koju karakteriziraju žestoka konkurencija i pritisci na cijenu, kompanije koje su inovativne i povoljne za klijente privlače većinu kupaca.

Danas se elektroenergetske kompanije takmiče za sve klijente, ali samo oni koji već imaju uvid u to koji će korisnici biti profitabilni za nekoliko godina će imati uspjeha u budućnosti. Kroz razumijevanje klijenata postoji i saznanje o tome šta im je potrebno, a time i mogućnost ciljanja na relevantne ponude i komunikaciju sa njima.

Kada se industrija suoči s povećanom konkurencijom i značajnim promjenama, pojavljuju se nove mogućnosti. S pristupom podacima, relevantnim uvidima i pravim alatima, postoji potencijal za povećanje vaše konkurentnosti i mogućnost da ostanete korak ispred. Velike količine podataka mogu se analizirati kako bi se povećalo razumijevanje klijenata, optimizirao rizik u kreditnom portfelju i kako bi se odabrali pravi klijenti. Pametni podaci to omogućuju.

Nudimo Vam podršku kroz putovanje za klijente

Koristite pametne podatke kako biste u prodaji od potencijalnih napravili lojalne klijente

Pronađite nove klijente

Koristite pametne podatke kako biste privukli klijente koji će se najlakše odlučiti za kupovinu — pri stepenu rizika koji odgovara Vašim poslovnim ciljevima. Putem podataka o tržištu i modela analize, možemo Vam pomoći da pronađete najbolje potencijalne klijente i predvidite najbolji trenutak za prodaju.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

Povećajte konverziju

Ubrzajte konverziju Vaših najboljih klijenata korištenjem pametnih podataka kako biste unaprijedili kriterije i procese Vaših ponuda. Prilagodite Vaše ponude i poboljšajte ROI za različite segmente klijenata kombiniranjem finansijskih informacija i podataka o tržištu za svakog potencijalnog klijenta.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Pokrenite dodatnu prodaju

Koristite pametne podatke za efikasnije djelovanje u stvarnom vremenu – u prilikama za poboljšanje prodaja i situacijama koje ukazuju na izmjene u stepenu rizika za klijente. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke s Vašim CRM-om ili sistemima za automatizaciju marketinga i podršku prodaji, možemo Vam pomoći da svakodnevno predvidite najbolje prilike za prodaju i podršku klijentima. Istovremeno Vam pomažemo pri upravljanju nastalim rizikom.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Izgradite lojalnost klijenata

Koristite pametne podatke za neprekidni nadzor i upravljanje odnosom s klijentima kroz životni ciklus klijenata. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke s Vašim CRM-om, CX-om ili sistemima za automatizaciju marketinga možemo Vam pomoći pri upravljanju odnosima sa svim svojim klijentima.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?