Banke i finansijske institucije

check-mark-blue.png

Dobijte dragocjeni uvid kroz detaljne članke

check-mark-blue.png

Povećajte razumijevanje vaše industrije s prilagođenim rješenjima

check-mark-blue.png

Ostanite korak ispred, vodeći računa o najnovijim trendovima

Mogućnosti u svijetu koji se mijenja

Mogućnosti u svijetu koji se mijenja

Banke i finansijske institucije se trenutno suočavaju s velikim izazovima. Novi uvjeti u mnogim oblastima zahtijevaju nove pristupe i alate da bismo bili u mogućnosti da nastavimo s profitabilnim poslovanjem. Privatni klijenti i kompanije nisu lojalni kao što su nekada bili i sve više mijenjaju banke. Da biste osigurali zadovoljstvo klijenata, važnije je nego ikada ranije da stvarno razumijete svoje klijente. To vam omogućuje da efikasnije komunicirate i kontaktirate klijente u pravo vrijeme.

Kako se konkurencija povećava, također je neophodno da podignete svoj nivo usluga za klijente. Jednostavno rečeno, ovo znači da banka ili finansijska institucija mora biti sposobna pružiti veći kvalitet - i uraditi to brže. Kako se zakoni i propisi mijenjaju, banke i finansijske institucije se također suočavaju sa sve većom složenosti, što može utjecati na vaše ponude, rješenja i vrijeme korištenja. 

Međutim, sve veći izazovi također znače nove mogućnosti. S pristupom podacima, relevantnim uvidima i pravim alatima, svijet koji se mijenja također nudi potencijal za povećanje vaše konkurentnosti i mogućnost da ostanete korak ispred. Velike količine podataka mogu se koristiti za unapređivanje procesa, donošenje sigurnih odluka i odabir pravih klijenata. Pametni podaci to omogućuju.

Nudimo Vam podršku kroz putovanje za klijente

Koristite pametne podatke kako biste u prodaji od potencijalnih napravili lojalne klijente

Pronađite nove klijente

Koristite pametne podatke kako biste privukli klijente koji će se najlakše odlučiti za kupovinu — pri stepenu rizika koji odgovara Vašim poslovnim ciljevima. Putem podataka o tržištu i modela analize, možemo Vam pomoći da pronađete najbolje potencijalne klijente i predvidite najbolji trenutak za prodaju.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

Povećajte konverziju

Ubrzajte konverziju Vaših najboljih klijenata korištenjem pametnih podataka kako biste unaprijedili kriterije i procese Vaših ponuda. Prilagodite Vaše ponude i poboljšajte ROI za različite segmente klijenata kombiniranjem finansijskih informacija i podataka o tržištu za svakog potencijalnog klijenta.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Pokrenite dodatnu prodaju

Koristite pametne podatke za efikasnije djelovanje u stvarnom vremenu – u prilikama za poboljšanje prodaja i situacijama koje ukazuju na izmjene u stepenu rizika za klijente. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke s Vašim CRM-om ili sistemima za automatizaciju marketinga i podršku prodaji, možemo Vam pomoći da svakodnevno predvidite najbolje prilike za prodaju i podršku klijentima. Istovremeno Vam pomažemo pri upravljanju nastalim rizikom.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?

Izgradite lojalnost klijenata

Koristite pametne podatke za neprekidni nadzor i upravljanje odnosom s klijentima kroz životni ciklus klijenata. Integracijom naših analitičkih alata za pametne podatke s Vašim CRM-om, CX-om ili sistemima za automatizaciju marketinga možemo Vam pomoći pri upravljanju odnosima sa svim svojim klijentima.

Da li ste spremni da počnete koristiti podatke da biste pokrenuli svoje poslovanje?

Nazovite nas

Naše radno vrijeme je od 8h do 16h.

0800 22 337

EPiServer.Framework.Web.Resources.ClientResourceSettings

Želite li da Vas kontaktiramo?