Country insight

Ulaganje i trgovanje na stranim tržištima može biti vrlo rizično, ali i vrlo profitabilna aktivnost.

Rješenja "Country Insight" pružaju potrebnu stručnost koja pomaže preduzeću u procjeni mogućnosti smanjenja rizika kod globalnih poslova.

Bez obzira sudjeluje li kupac u donošenju strateških odluka o ulaganjima, analizi financijskog rizika ili upravljanju lanca dobavljača, razumijevanje promjenjivog poslovnog okruženja je ključno za djelotvorno smanjenje rizika i donošenje strateških odluka.

Rješenja "Country Insight" pojednostavljuju taj proces s osiguranim pristupom na globalna tržišta i predočenjem trenutnog globalnog i regionalnog stanja u odnosu na državu što nudi cjelovitu pozadinu trenutne tržišne situacije.

Svaki od četiri činioca – kreditni, opskrbni, poslovni i politički – upotrebljeni su za opis trenda. Ujedno nude i prediktivnu analizu te fokusiranu priču o posljedicama i preporučenim postupcima za svaku državu.

Prema standardnom (modularnom) formatu podaci se mogu jednostavno integrirati u korisniku najupotrebljiviji oblik bez da se od njih zahtijeva da postanu stručnjaci. To im omogućava primjenu poslovnih podataka u kompletnom poslovanju.

D&B Country Insight Reports

Kvartalno ažurirana detaljna analiza rizika i mogućnosti pojedine države u odnosu na globalno i regionalno poslovno tržište.

Izvještaji nude sažetak preporuka i jasan grafički prikaz za jednostavnu i jasnu identifikaciju trenda. Ujedno predstavlja i prediktivnu analizu i fokusiranu priču o posljedicama i preporučenim postupcima za svaki od ključnih činioca (kreditni, opskrbni, poslovni i politički).

Country Insight Snapshots Reports

Mjesečno ažurirani izvještaj pruža brzi uvid izloženosti riziku pojedine države s naglaskom na politižke, poslovne i makroekonomske uvjete na tržištu.

Izvještaj na 9 stranica pomaže Vam u nadzoru i procjeni okolnosti poslovanja u stranoj državi, a obično nudi i sažetak pregleda Dun & Bradstreet Country Insight Reports podataka. Izvještaji uključuju indikator rizičnosti države, vodič za uvjete plaćanja i kašnjenja, ključne ekonomske pokazatelje s prognozama (5 godina) te tekstualni pregled najnovijeg zbivanja.

Kontaktirajte nas